SAHAUSPALVELUT

SAHATUOTTEIDEN JATKOJALOSTUS

Tuemme kestävää yhteiskuntarakentamista sahaamalla sekä jatkojalostamalla tuotteita lähialueen raaka-aineista. Asiakkaillemme lyhyt toimitusketju on etu niin kustannus- kuin arvotekijöiden suhteen.